arverett

Oppsagt – Hva nå?

Det å bli oppsagt av arbeidsgiver kan oppleves som en stor livskrise.  En kan fort føle at en utkjemper Davids kamp mot Goliat – den profesjonelle og ressurssterke arbeidsgiver mot deg! Det er vikt...

Les mer

Rettsmekling

Hva er rettsmekling?

Rettsmekling i snart 20 år Rettsmekling ble innført som en prøveordning for tvisteløsning for snart 20 år siden. Målet var å forsøke å løse tvister direkte mellom partene og unngå full saksbehandli...

Les mer