Nyheter, Straffesak

Fartsovertredelse

Regler fast ansettelse og innleie | Advokatfirmaet Judicium DA

Har du mottatt et forelegg for fartsovertredelse fra politiet og mener at fartsmålingen ikke er korrekt? Vi i advokatfirmaet Judicium DA har advokater med erfaring innenfor strafferett som kan gi deg juridisk bistand.

Visste du at dersom politiet ikke har fulgt alle instrukser korrekt ved fartsmåling, vil det i regelen føre til at resultatet av fartsmålingen ikke kan brukes? Her er kravet etter rettspraksis så strengt at det går utover enhver rimelig tvil. I praksis betyr det at dersom politiet har glemt å kontrollere apparatet, eller begått feil ved loggføringen, vil det føre til at resultatet ikke kan brukes selv om det er liten grunn til å tro at feilen har påvirket riktigheten av resultatet.

Dersom du har mottatt forelegg for fartsovertredelse og mener at målingen kan være feil eller at politiet kan ha begått feil, kan vi gi deg en juridisk vurdering av saken.

Vi har også erfaring fra andre saker innenfor vegtrafikkloven, herunder fra saker som gjelder førerkortbeslag.