Fagområder

Advokatfirmaet JUDICIUM tilbyr advokatbistand innenfor de fleste rettsområder og har lang erfaring med de fleste typer saker. Noen av de sentrale fagområdene vi arbeider innenfor, finner du mer om i menyen ovenfor.

Privat

For privatpersoner har vi kompetanse innen f.eks. pengekrav, kontrakter, kjøp og salg, erstatning for skade på både ting og person, samt husleierett, arbeidsrett og tvister tilknyttet bolighandel. Vi bistår også i saker som gjelder familie- og arverett; separasjon, samværsrett, skifte, bodeling og dødsbobehandling. Vi har også straffesaker, og har særlig kompetanse innenfor fast eiendom og økonomiske straffesaker.

Bedrift

For små og mellomstore bedrifter kan vi tilby bistand innenfor alle relevante fagområder; både selskapsrettslige og kontraktsrettslige, herunder kontrakter om leie, kjøp og salg samt personalkonflikter; og bistår med løpende rådgivning i alle juridiske problemstillinger bedriften kan komme opp i.

Trenger du advokat?

Vi i Advokatfirmaet Judicium DA hjelper deg!

Advokat Bergen