Hva er inkasso?

Inkasso, som betyr «innkreving», er den prosess som starter når en kreditor skal inndrive sitt tilgodehavende fra en skyldner som ikke har betalt ved forfall. Prosessen begynner som regel med en «snill» purring og går deretter over i former som er bestemt av strenge krav i inkassoloven. Det skal bl.a. sendes et tydelig inkassovarsel som gir beskjed om at saken nå går over i en mer alvorlig fase. Før det kan iverksettes rettslige skritt som utleggsbegjæring eller forliksklage, må det sendes en betalingsoppfordring. For begge typer varsler er det krav til innhold og frister.

Inkassovarsel og betalingsoppfordring

Et inkassovarsel ser lite farlig ut og mange gjør den feil at de ikke bryr seg om «trusselen» det innebærer. En slik atferd er meget risikabel, fordi tidsfristene er korte — alltid bare to uker — og etter relativt kort tid kan det iverksettes tvangsfullbyrdelse etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Ikke bare det, men det kan også pålegges sviende beløper i inkassosalær. Allerede neste trinn etter inkassovarsel — betalingsoppfordring — er nok til at inkassosalær kan kreves. Og når det fortsatt ikke betales, dobles inkassosalæret. På kort tid vil dermed et inkassokrav gå fra å være noenlunde håndterbart, til kanskje å komme ut av kontroll.

Tvangsfullbyrdelse

Når det iverksettes tvangsfullbyrdelse — som kan skje allerede fire uker etter at inkassovarsel er sendt — beror videre saksgang på om det finnes en pantesikkerhet eller ikke. Dersom det er stilt pant for kravet kan kreditoren da straks begjære tvangssalg, f.eks. av bolig. Etter kort tid risikerer man da å være på vei ut av egen bolig, uten å ha den minste kontroll over prosessen. Er det ikke pantesikkerhet fra før, vil namsmannen gi kreditoren utleggspant, et tvangspant som gjerne tas i fast eiendom, og deretter går det videre til tvangssalg av eiendommen.

Tvangstrekk i lønn

Like skummelt er det at namsmannen kan bestemme trekk i lønn. Da blir alt som ikke strengt behøves til livsopphold gitt til kreditoren. Konsekvensen av det, er at man ikke lenger klarer å holde de andre kreditorene «fra livet» og det kan fort bli en privatøkonomisk katastrofe.

Redningsmuligheter

Når katastrofen kommer, vil mange fortsatt ha muligheter for å «redde seg inn igjen» hvis de søker kompetent hjelp. Har man betjeningsevne og muligheter for å stille sikkerhet i fast eiendom, kan Judicium Finans ofte utføre den redningsaksjon som skal til, inklusive private gjeldsforhandlinger.

Gjeldsordning

Men mange ganger kan det være for sent å finne en redning og ikke noe potensiale for å få til en frivillig løsning med kreditorene. Da vil det ikke være annen mulighet enn å søke gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Forutsatt at man er varig ute av stand til å betjene sin gjeld, kan man få gjeldsordning som sletter all uhåndterlig gjeld, mot at kreditorene får alt som er «til overs» utenom nødvendig livsopphold, i fem år. Det er to former for gjeldsordning, frivillig eller tvungen. Den frivillige gjeldsordning er en avtale med kreditorene, mens den tvungne gjeldsordning bestemmes av domstolene i tilfeller hvor det er en eller flere kreditorer som sier nei til avtale. Det er namsmannen som står for alt praktisk arbeid med offentlig gjeldsordning.

Vår kompetanse på inkasso og gjeldsordning

Hvis du er i en vanskelig økonomisk situasjon, har fått inkassokrav mot deg, eller hvis du er like fortvilt over å ikke få inn penger du har krav på, kan du være trygg på at Advokatfirmaet Judicium har advokater med høy kompetanse som kan hjelpe deg. Foruten at vi ofte håndterer gjeldsordningssaker for både søkere og kreditorer, har vi også en betydelig inkassoportefølje til enhver tid. Og mange års erfaring med arbeidet som hører med.

Aktuelle advokater