DucVan Nguyen | Advokatfirmaet Judicium DA
Advokat Duc Van Nguyen har tidligere arbeidet som politiadvokat/politifullmektig i fem år i Bergen og Stavanger. Han har i tillegg arbeidet som seniorskattejurist/skattejurist hos Skatt vest i to og et halvt år.

Han ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2010, og har også vært på utvekslingsopphold ved The University of Hong Kong der han tok flere emner innen menneskerettigheter.

Advokat Nguyen arbeider innen de fleste rettsområder, og arbeider særlig med strafferett, skatterett, arv- og familierett, kjøps- og kontraktsrett, arbeidsrett samt trygderett og utlendingsrett.