Byggesaker

Flere av våre advokater kan bistå i klagesaker tilknyttet plan- og bygningsloven, enten du er søker eller nabo. Vi kan også bistå med søknader om dispensasjon fra kommune- eller reguleringsplan. Hvis man får medhold i en klagesak, har man som hovedregel rett til å få dekket sine advokatutgifter.

Aktuelle advokater