Advokat Helge Posner arbeider i hovedsak med fast eiendom, erstatningsrett, jordskiftesaker, vei- og grensespørsmål mv. Han arbeider også med saker som gjelder plan- og bygningsrett, arv, skifte og arbeidsrett.

Advokat Posner har vært partner i Advokatfirmaet Judicium DA fra 2000, og arbeidet før dette noen år som advokat i Oslo.