Nyheter

Seks smarte skilsmisse-strategier

Hva enten du allerede er i en separasjons-/skilsmisse-/skifte-situasjon, eller har planer om å havne i en slik situasjon, eller risikerer å uforvarende havne der, vil du ha behov for å tenke over hvordan du skal håndtere skifte/bodeling når «oppgjørets time» kommer.

Enten det er mye eller lite å dele mellom ektefellene (eller samboerne), er det et sett med strategier det er verd å merke seg:

Ikke undervurder ektefellens (berettigete eller uberettigete) harme

Samlivsbrudd avstedkommer store emosjonelle reaksjoner, ofte ute av kontroll og ute av proporsjon og ute av kontakt med ektefellens egentlige personlighet. Følelsene som kommer ved og av samlivsbruddet, det være seg sinne, sjalusi, følelsen av å være sviktet eller annet, kan inspirere en sterk og øredøvende hevntrang. Men en separasjons- og skifteprosess som er inspirert av hevnlyst og mordtanker, kan bli svært dyr. Både emosjonelt og finansielt, og for alle involverte, også barn.

Så tenk over hva du sier og gjør – og motsatt, hvordan du reagerer på hva den andre parten sier og gjør.  Et skifte har aldri godt av dårlig kommunikasjon.

Snakk med dine venner, men ikke gjør dem til rådgivere

Det er tre ting som avgjør utfallet av et skifte:  Fakta, fakta og — fakta.  Din sak er forskjellig fra andres saker, hva enten du sammenlikner med en nabo, kollega, slektning eller venn.  Fakta i saken avgjør, og uansett hva dine venner rådgir om så vet advokaten best.  Når vi får referert de råd våre klienter tidvis har fått av kjøkkenrådgivere av diverse slag, peker vi gjerne på at kjøkkenpraterne hverken har juridicum eller ansvarsforsikring.

De vil deg alle vel, men gjør du som de sier går det ut over deg selv.

Ikke sett deg urealistiske mål

Millimeter-rettferdighet ser bra ut på papiret og det er gjerne fristende å etterstrebe løsninger som er matematisk og juridisk 24-karats «ren vare».  Det er imidlertid slik at millimeter-rettferdighet aldri er billig og de siste millimetrene i et skifte etter separasjon eller skilsmisse er forferdelig dyre. Ikke bare økonomisk, men også som belastning i forhold til den andre ektefellen og andre som du skal forholde deg til i fremtiden (f. eks. angående felles barn).

En løsning som er mer fleksibel, kan ofte være uendelig mye bedre selv om du da kanskje «gir fra deg» noen millimetre. Trenger du dem så sårt?

Alt du sier og skriver vil bli brukt mot deg

Derom er det ingen tvil:  Alt du sier risikerer du å få høre igjen, tolket i verste mening.  Alt du finner på å lire av deg pr. SMS, e-post, på twitter eller facebook eller instagram eller snapchat eller i andre sosiale medier risikerer du å bli konfrontert med på det verst tenkelige tidspunkt. Og det kommer til å være vridd og tolket til det ugjenkjennelige.  Hold fokus heller på hva som er bra for «forhandlingsklimaet».  Skiftet angår bare deg og din eks, ikke alle venner og bekjente. Bit i deg bitterheten, og det vil gå deg vel på skiftet.

Skal du på død og liv kommunisere noe negativt om skiftet eller eks-ektefellen, så vent i alle fall til skifteavtalen er gjennomført!

La ikke følelser komme i veien for en fornuftig løsning

Et forlik og en skifteavtale skal bygge på kalde fakta, solid analyse og distansert fornuft. Aggresjon, frustrasjon, sorg og andre emosjonelle utslag av prosessen med separasjon og skifte har ingen plass i arbeidet med å få til en løsning.  Det er feil å gi fra seg for mye fordi man angrer på alt man utsetter den andre for, og det er like galt å stille urimelige krav bare for å være vanskelig og for å markere revir. En vettug skifteavtale skal ikke inneholde bestemmelser om avgivelse av kroppsdeler fra den ene til den andre parten, for at den skal være «god nok».

Advokatens råd vil bygge på gjennomtenkt, objektiv fornuft og vil ivareta dine interesser på beste måte.  Så aksepter rådet – du betaler jo for det!

Velg en advokat med moden erfaring fra dette fagfeltet

Skifte etter separasjon/skilsmisse er ofte komplisert. Både på grunn av alle aktiva og passiva det omfatter og fordi det er viktig å ha perspektivene på saken korrekt for seg, er det best å engasjere en advokat som har hatt tid til både å lære faget og til å modne i det.  Bare da får du det mest veloverveide råd.

I Advokatfirmaet Judicium finner du flere advokater med den rette erfaringen og den effektive, målrettete innstillingen som er det du trenger for å få en god og gjennomtenkt skifteavtale. Ring oss når det «kniper».