Nyheter

Advokatfullmektig Romina Ørvig er tilbake fra mammapermisjon, og har nå ledig kapasitet for nye saker, både utenrettslig og rettslig.

Advokatfullmektig Øvrig jobber med et bredt spekter av fagområder, men har særlig kompetanse innen:

  • Barnevern (bistand til foreldre og/eller barnet)
  • Barnerett (foreldreansvar, fast bosted og samvær)
  • Erstatningssaker (yrkesskade, pasientskadeerstatning)
  • Klagesaker etter folketrygdloven (Klage på vedtak til NAV/ Trygderetten)
  • Reklamasjonssaker etter kjøp av bolig (mot forsikringsselskap/tidligere eier)
  • Strafferett (forsvareroppdrag og bistandsadvokatoppdrag)

Ta kontakt med advokatfullmektig Øvrig for en hyggelig og uforpliktende samtale.