Nyheter

Advokatfullmektig Romina Ørvig er tilbake

Advokatfullmektig Øvrig jobber med et bredt spekter av fagområder, men har særlig kompetanse innen:

  • Barnevern (bistand til foreldre og/eller barnet)
  • Barnerett (foreldreansvar, fast bosted og samvær)
  • Erstatningssaker (yrkesskade, pasientskadeerstatning)
  • Klagesaker etter folketrygdloven (Klage på vedtak til NAV/ Trygderetten)
  • Reklamasjonssaker etter kjøp av bolig (mot forsikringsselskap/tidligere eier)
  • Strafferett (forsvareroppdrag og bistandsadvokatoppdrag)

Ta kontakt med advokatfullmektig Øvrig for en hyggelig og uforpliktende samtale.