Nyheter

Trenger du en norsk-vietnamesisk advokat?

Image credit Aaron-Burden on Wunderstock (license)

Da er advokat Duc Van Nguyen hos oss den rette for deg!

Advokat Nguyen bistår personer med vietnamesisk bakgrunn bosatt i hele Norge. Han er født og oppvokst i Ca Mau, Vietnam og snakker flytende vietnamesisk.

Advokat Nguyen arbeider med mange rettsområder, men spesielt:

• Kjøpsrett (båt, bil, mv.)
• Reklamasjonssaker etter kjøp av bolig/leilighet
• Strafferett (forsvarsadvokat og bistandsadvokat)
• Barnevernsrett (advokat for foreldrene eller barnet)
• Barnerett (foreldreansvar, fast bosted, samvær)
• Økonomisk oppgjør etter skilsmisse/samlivsbrudd
• Utlendingsrett (statsborgerskap, familiegjenforening, oppholdstillatelse, utvisning mv.)
• Trygderett (klage på vedtak fra NAV)
• Gjeldsforhandlinger med kreditor
• Arbeidsrett
• Skatterett (skatt og merverdiavgift)

Ring 48381048 eller send advokat Duc Van Nguyen e-post (nguyen@judicium.no) for en uforpliktende samtale.

Tiếng Việt

Bạn cần một luật sư có thể giao tiếp bằng tiếng Việt?

Vậy thì luật sư Duc Van Nguyen với chúng tôi là người phù hợp với bạn!

Luật sư Nguyễn hỗ trợ những người gốc Việt sống trên khắp Na Uy. Anh sinh ra và lớn lên tại Cà Mau, Việt Nam và nói thông thạo tiếng Việt.

Luật sư Nguyễn làm việc với nhiều lĩnh vực luật, nhưng đặc biệt là:

• Quyền mua (thuyền, ô tô, v.v.)
• Các trường hợp khiếu nại sau khi mua nhà / căn hộ
• Luật hình sự (luật sư bào chữa và luật sư hỗ trợ)
• Luật phúc lợi trẻ em (luật sư cho cha mẹ hoặc đứa trẻ)
• Quyền trẻ em (trách nhiệm làm cha mẹ, thường trú, thăm nom)
• Giải quyết tài chính sau khi ly hôn / chia tay
• Luật nhập cư (quốc tịch, đoàn tụ gia đình, giấy phép cư trú, trục xuất, v.v.)
• Luật an sinh xã hội (kháng cáo các quyết định từ NAV)
• Thương lượng nợ với chủ nợ
• Luật lao động
• Luật thuế (thuế và thuế giá trị gia tăng)

Hãy gọi 48381048 hoặc gửi e-mail cho luật sư Duc Van Nguyen (nguyen@judicium.no) để trò chuyện không ràng buộc.