Advokat Nils E. Tangedal praktiserer i hovedsak innenfor kjøpsrett, avtale- og kontraktrett, fast eiendoms rettsforhold, husleierett, arve-og skifterett, samt generell forretningsjuridisk rådgivning og strafferett innenfor feltet økonomisk kriminalitet.

Advokat Nils E. Tangedal har gjennom snart tretti års praksis fått allsidig erfaring fra de fleste rettsområder; med prosedyre for domstolene fra Mandal i sør til Kirkenes i nord; fra London i vest til Moskva i øst.

Advokat Tangedal har inngående kompetanse på kjøpsrettslige saker relatert til bil, bolig og særlig båt.

Advokat Tangedal «oppfant» både ordet og fagområdet «båtjuss». Under denne merkelappen publiseres det jevnlig nytt interessant materiale på bloggen «Båtjuss og båtliv».