Ordet Båtjuss ble funnet på for mange år siden for å beskrive med et enkelt og lettfattelig ord hele det spenn av rettsregler som berører båtfolket.

Båtjuss omfatter alt fra kjøpsrett og sjøveisregler til strafferett og den finere forvaltningsrett; båtjussen berører alt fra foreningsrettslige spørsmål for båtlagene til rettsvern og prioritet ved registrering i Skipsregisteret. Båtjuss er dermed et omfattende «rettsområde», som omfatter deler av mange andre.

På bloggen «Båtjuss og båtliv» — www.baatjuss.no — finner du alt vårt publiserte materiale om båtlivets juridiske sider. Det er artikler om bl. a. Kjøpslovens regler slik de er for handel med bruktbåt, om spesielle juridiske spørsmål som risikoens overgang i kjøp, om alminnelige spørsmål og vanlige feil og problemstillinger man kan komme opp i ved kjøp avv båt. Og en del eksempler på konkrete saker og utfallet av disse.