Advokatfullmektig Sæle arbeider med et bredt spekter av fagområder, med et særlig fokus på arbeidsrett, kjøpsrett og fast eiendom.

Sæle ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2020 hvor han skrev masteroppgave med fordypning i naturressursrett og EØS-rett, med tittelen “Krav til strategisk plan og strategisk konsekvensutredning for havbruksanlegg til havs og havvindanlegg”. Videre hadde Sæle et utvekslingsopphold til University of Auckland, hvor han tok emner innen miljørett og Havrettskonvensjonen.

I løpet av studiene hadde Sæle traineeopphold hos Judicium.