Hilde Skare | Advokatfirmaet Judicium DA

Advokat Hilde Skare arbeider hovedsakelig med strafferett, barnefordelings- og samværssaker, barnevernsrett, pasientskade erstatning, og økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd/skilsmisse.
Hun tar oppdrag både som bistandsadvokat og forsvarer, og har omfattende prosedyreerfaring innenfor sine fagområder.

Advokat Skare tiltrådte som partner i Judicium i 2009 etter fem år som advokatfullmektig og advokat i Oslo.