Rettsmekling

Hva er rettsmekling?

Rettsmekling i snart 20 år Rettsmekling ble innført som en prøveordning for tvisteløsning for snart 20 år siden. Målet var å forsøke å løse tvister direkte mellom partene og unngå full saksbehandli...

Les mer