Advokat Silje Rastum har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2016. Masteroppgaven omhandlet den forsikrings- og erstatningsrettslige adgangen til passiv identifikasjon med etterlatte.

Rastum har valgfag innen arbeidsrett og konfliktmekling. Hun lang erfaring fra forsikringsbransjen, og har i tillegg verv som frivillig jurist i Kreftforeningens rettshjelp.

Rastum arbeider med de fleste rettsområder, men i hovedsak med arbeidsrett, erstatnings- og forsikringsrett, kjøps- og kontraktsrett, familie- og arverett herunder barnevern, samt trygderett og utlendingsrett.