Romina Ørvig | Advokatfirmaet Judicium
Advokat Ørvig arbeider med et bredt spekter av fagområder, med særlig fokus på familierett, barnerett, bistandsadvokat, trygderett, forvaltningsrett, pasientskade erstatning, og strafferett.

Ørvig skrev masteroppgave om temaet: «Hvordan skal vilkårene i strl. § 40 forstås når siktede er et barn?». Hun hadde under studietiden en rekke verv og arbeidet som Gatemekler for Røde Kors Bergen og Rettshjelper for Kreftforeningen i Bergen. Hun har spesialisert seg innen Konfliktmekling og Internasjonal strafferett. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2018.

Etter endt utdanning har hun arbeidet som advokatfullmektig og nå som advokat i Bergen og fått bred arbeidserfaring innen ulike rettsområder. Ørvig har også erfaring fra rettslæreundervisning for videregående skole.