Advokat Helge Posner arbeider i hovedsak med erstatningsrett og forsikringsrett, med særlig vekt på personskadesaker.

Advokat Helge Posner arbeider i hovedsak med fast eiendom, avtalerett, erstatningsrett, samt arv- og skiftespørsmål. Han driver dessuten en alminnelig praksis med oppdrag innenfor bl a plan- og bygningsrett, arbeidsrett og jordskifte.