Advokat Helge Posner arbeider i hovedsak med erstatningsrett og forsikringsrett, med særlig vekt på personskadesaker.

Advokat Posner driver dessuten alminnelig praksis med oppdrag innenfor arbeidsrett, kjøps- og kontraktrett, familierett, arv og skifte, fast eiendoms rettsforhold