Advokat Gunnar Næss arbeider hovedsaklig med alle saker om fast eiendoms rettsforhold, herunder om erstatning/mangler etter kjøp/salg, tvist med håndverker/entrepenør og om vegretter/sjøretter/utsiktstap og annen naborett, herunder behandling i jordskifterett.

Han arbeider mye med det økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom ektefeller og samboere, med arve- og skiftesaker og med avtale/kontraktsrett og husleierett.

Advokat Næss har omfattende praksis i offentlig rett, familierett og megling, som Juridisk konsulent, som leder av Familie og sosialavdelingen, og etter omfattende fungering som Assisterende Fylkesmann i Hordaland. Ved realistisk vurdering og tilnærming til faktum, rettsregler og motpart, unngås ofte unødig dypt konfliktnivå og dyre rettstvister.